Jõukohane ja heas vormis riik tähendab, et…

– valitsussektori töötajate suhtarv võrreldes hõivatud isikute koondarvuga jääb tööealise elanikkonna vähenemisel samale tasemele;

– valitsusel on olemas EL-i toetuste sõltuvusest väljumise strateegia ja plaan;

– e-lahendused muudavad valitsemise lihtsamaks ja odavamaks; 

Plussid:

  • Valitsussektori kärpekava näitab õiget suhtumist, et tuleb jälgida valitsussektori osakaalu võrreldes muude sektoritega ning avalike teenistujate suhtarvu kogu töötavast elanikkonnast.
  • Süsteemne töö Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis avalike teenuste digitaliseerimiseks ja e-teenuste osutamise arendamiseks – vastavalt Eesti infoühiskonna arengukavale – loob eeldusi kokkuhoiuks või vähemalt teenuste kvaliteedi paranemiseks.

Miinused:

  • Valitsussektori kärpekava ei arvesta samal ajal toimuvate vastassuunaliste protsessidega. Näiteks on riik lubanud seoses töövõimereformiga, et avalik sektor võtab lähiaastatel tööle 1000 osalise töövõimega inimest. Samuti seisab 2018. aastal ees Eesti ELi nõukogu eesistumine, mis toob kaasa vajaduse võtta keskvalitsusse töötajaid juurde. Riigigümnaasiumide loomine toob koolipersonali KOVi palgalt keskvalitsuse palgale. Ka Riigikaitse arengukava näeb ette kaitseväelaste arvu kasvatamise.
  • Tugiteenuste tsentraliseerimine püüab toetada riigiaparaadi koomale tõmbamise eesmärki, projekti aruannetest selgub, et plaanitud ulatusega kulude kokkuhoidu ega tugitöötajate arvu vähenemist ei ole saavutatud.
×