Kolleegium

Riigireformi Radari kolleegium

Aivo Adamson, AS Starman juhatuse esimees

David Vseviov, ajaloolane ja mõtleja, PhD

Heldur Meerits, ettevõtja

Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor

Külli Sarapuu, riigivalitsemise eskpert, PhD

Külli Taro, riigivalitsemise ekspert, PhD

Maarjo Mändmaa, Hoolekandeteenused AS juhatuse esimees

Olari Taal, ettevõtja

Taavi Veskimägi, Elering AS juhatuse esimees

Tiina Randma-Liiv, Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, PhD

Toomas Tamsar, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja

Tarmo Jüristo, Praxise juhatuse esimees

×