Professionaalne inimeste ja ressursside juhtimine tähendab, et…

– valitsemiskultuur toetab kriitilist analüüsi ja uute ideede väljapakkumist;

– avalikud teenistujad – nii juhid kui ma madala taseme töötajad – on professionaalsed ja tulemuslikud;

– juhtimissüsteemid tagavad parema asutustevahelise koostöö;

– avalikku teenistust iseloomustab mobiilsus nii ametiasutuste kui ka avaliku ja erasektori vahel.

 

Plussid:

• Aasta alguses asutatud avaliku sektori ja sotsiaalse innovatsiooni rakkerühm alustas hindamisperioodil sisulist tegevust. Rakkerühm tegeleb eeldustega, mis aitaks muuta valitsemise ja valitsemiskultuuri uuendustele avatumaks.

Miinused:

• Sellel teljel on vähe tegevusi, mida esile tõsta, ja see on märk olulisest puudusest – valitsus ei ole seni suutnud ära kasutada avaliku sektori juhtide kui muutuste agentide potentsiaali. Reforme tehakse inimestele ja inimestega – seega peaks valitsus aktiivsemalt otsima võimalusi kuidas avaliku sektori juhtide abil nii riigi kui teisi reforme sujuvamalt ette valmistada ja ära teha.
• Näide: seoses paljude aktuaalsete ümberkorraldamiste plaanidega on mitmed juhid sedastanud, et nad vajavad poliitikutelt otsuseid: mis on muudatuste eesmärgid? Mis on asutuste ülesanded? Need tuleks juhtidega kokku leppida ja edasi on vaja vabadust kokkulepete elluviimiseks. Selle asemel on liiga palju sekkumist igapäevasesse (finants)juhtimisse.

×